Työehdoista

Käsityksiä työehtosopimuksista, TES

Väite: Laki oikeuttaa vanhemman jäämään hoitamaan sairasta lasta ja saamaan näiltä päiviltä palkan.

Vastaus: Ei oikeuta, asiasta sovitaan TESissä.


Väite: Laki määrää maksamaan palkan työajan ulkopuolella tapahtuvasta matkustamisesta.

Vastaus: Ei määrää, asiasta sovitaan TESissä.


Väite: Yleissitovuus tarkoittaa, että sitä on noudatettava koko toimialalla.

Vastaus: Kyllä, siksi toimialan sisällä työpaikkaa vaihtavan ei tarvitse miettiä työehtojaan; sama sopimus, samat ehdot. Yleissitovia ehtoja on mm Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Luxemburgissa, Ranskassa. 

Toisaalta työnantajan kannalta on yksinkertaista, kun TES-raamit tulevat ulkopuolelta, sillä niihin on helppo nojata. Kilpailutilanne asiassa samalla alalla on yhtenevä, TES-keskustelut ja niihin liittyvät jännitteet ovat talon ulkopuolella  ja työrauha on sopimuskaudeksi taattu. Tuskinpa työnantajat ovat ei-sitovassa vaihtoehdossa kiinnostuneita keskustelemaan määrävälein työehdoista jokaisen työntekijän kanssa erikseen - mikä on tänä vuonna vuosityöaika, iltalisän suuruus tai vapaajakson pituus. Ja toisaalta mikä olisi yksittäisen työntekijöiden oikeudet ja mahdollisuudet toimia, jos sopimukseen ei päästäisikään vaikkapa palkkatason osalta.


Väite: TESit eivät jousta, ne ovat pysyviä. Edut on jo saavutettu.

Vastaus: Ei ole mitään saavutettuja etuja. Kun sopimus päättyy, se päättyy. Kyllä TESeihin voidaan tehdä huononnuksiakin, joita luonnollisestikaan emme halua varsinkaan, jos muiden sopimuksia kehitetään positiivisesti! On muistettava, että sopimukset uusitaan kerta toisensa jälkeen sen mukaan, mitä neuvotteluosapuolet saavat niihin sovittua!


Väite: Järjestäytyminen TOOL Tampereeseen on merkityksetöntä!

Vastaus: Mikäli TOOL järjestäytyminen ja järjestö häviäisi, johtaisi se väistämättä heikennyksiin TESeissä, koska neuvottelupöydän toiselta puolelta katoaisi neuvotteluosapuoli. Vain järjestäytymällä TOOL Tampereeseen ja sitä kautta TOOL ry:hyn tekniikan alan tutkimushenkilöstö ja opettajakunta ilmaisevat kiinnostuksensa omiin työehtosopimuksiinsa ja halunsa olla vaikuttamassa oman sopimuksensa sisältöön.  

Korkea järjestäytymisaste on vahva viesti Sivista ry:lle, joka edustaa työnantajia työehtosopimusneuvotteluissamme!