Neuvottelujärjestelmä

Neuvottelutilanne 4.11.2023

4.11.2023

Sivista ilmoitti 12.10. irrottavansa ammattikorkeakouluja koskevan sopimusliitteen nykyisestä yksityisen opetusalan sopimuksesta ja käynnistävänsä neuvottelut kokonaan uudesta ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta. OAJ:n hallitus on päättänyt, että järjestö on mukana neuvotteluissa.

Neuvottelut ammattikorkeakoulujen työehtosopimuksesta käynnistyvät 1.11. Tällöin päätetään muun muassa tapaamisten aikataulusta. 

Neuvottelujen etenemisestä ei ole vielä tarkempaa tietoa. Opetusalan Ammattijärjestöä  sopimus-neuvotteluissa edustavat neuvottelujohtaja Petri Lindroos ja neuvottelupäällikkö Pasi Repo.

Edessä on joka tapauksessa suururakka, jossa OAJ etenee harkiten. Amkeissa työskentelevien jäsenten asema on turvattu, sillä nykyinen sopimus on voimassa maaliskuun loppuun 2024 ja senkin jälkeen, kunnes uusi sopimus on sovittu, Lindroos toteaa.

Ammattikorkeakouluissa toimii n. 4 000 OAJ:n jäsentä. Heidän työehtonsa määräytyvät tällä hetkellä OAJ:n neuvottelemasta Sivistan yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta, jota täydentää ammattikorkeakoulujen oma liite.


Työmarkkinatilanne

4.11.2023

Hallitusohjelmassa on useita esityksiä, jotka toteutuessaan heikentäisivät merkittävästi OAJ:n jäsenten asemaa. Merkittävä käännepiste keskustelussa on 8.11.2023 työministeri Arto Satosen kutsuma työmarkkinatoimijoiden tapaaminen.

OAJ on koonnut näkemyksiään esityksistä, jotka kohdistuvat erityisesti sinuun, jäsen. OAJ:n tavoitteena on neuvotella ja vaikuttaa kaikkiin hallitusohjelman työelämä- ja työttömyysturvaesityksiin. Tarvittaessa turvaudumme painostustoimiin.


Hallituksen työelämäheikennykset