Neuvottelujärjestelmä

Neuvottelutilanne 27.3.2020

OAJ:n ja Sivistan neuvotteluissa saavutettiin tulos 24.3, joka hyväksyttiin OAJ:n valtuustossa 27.3. Tässä neuvottelujen tulos tiivistetysti ja tietoja päivitetään, kun sopimuksen soveltamisohje on käytettävissä.

  • Uusi sopimus astuu voimaan 1.4.2020. Sopimuskausi on 24 kuukautta, eli sopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun 2022.
  • Kiky-tunnit poistuvat, työaika 1.1.2021 alkaen on 1600 h.
  • Sopimuksen kustannusvaikutus on yhteensä 3,2 prosenttia. Sopimuskaudella on luvassa kaksi 1,1 prosentin yleiskorotusta, 1.8.2020 ja 1.6.2021, sekä kaksi järjestelyerää.
  • 1.12.2020 jaetaan paikallisesti 0,5 prosenttia ja 1.6.2021 samoin 0,5 prosenttia. Järjestelyerät käytetään pääosin työnantajan paikallisesti päättämällä tavalla työn vaativuuden tai työssä suoriutumisen perusteella.
  • Sopimukseen sisältyy uutena elementtinä opettajan kouluttautuminen, työssä jaksaminen ja työhyvinvointi, meillä vuodessa 12 h. Tämän toteutumistavasta neuvotellaan.
  • Ammattikorkeakouluissa kaikkien opettajien työaika on 1 600 tuntia, josta sitomatonta on 28 prosenttia (448 h) ja tämä toteutuu 2021 vuoden alusta. Vanhoilla työntekijöillä säilyy 600 tunnissa.

Palkkamääräyksiin ei tullut muutoksia, joten tekniikan ja liikenteen opettajilla säilyy saatavuuslisä. Se koskee myös uusia ammattikorkeakoulujen tekniikan alan työsuhteita. Nykyiset työaikaehdot säilyvät nykyisillä tekniikan opettajilla, jos he pysyvät saman työnantajan palveluksessa.


Neuvottelutilanne helmikuu 2020

2.2.2020

Uudet opetusalan sopimusneuvottelut ovat mutkikkaita erityisesti KiKy sopimuksen 24 h:n tilanteen vuoksi. Esimerkiksi Tehy ja Super haluavat niihin kompensaation ja yleisesti 1,8 % paremman sopimuksen kuin vientiteollisuus. Paperiteollisuus ja mekaaninen metsäteollisuus ovat juuri nyt sopimuksettomassa tilassa samaisesta aiheesta. Edellinen ryhmä oli teollisuusliitto ja teknologiateollisuus.

Metsäpuolen sopimukset viitoittavat seuraavien sopimusten suunnan, koska vientialojen tulisi näyttää, mikä on maksimi ja muut sitten seuraavat sitä.

Ja tarina etenee päivittäin, näitä voimme seurata uutisista, koska sopimuksia tulee päätökseen eri liittojen osalta eri aikoihin.

Oheisen uutisen mukaan viime kierroksella mm. professoreiden piti käydä kadulla saadakseen Sivistan sopimusalalla saman tasoisen palkankorotuksen kuin valtakunnan yleinen linja.

Haasteet meidän kannaltamme ovat tällä kertaa suuret! Ennustettavasti julkisten alojen ja sen mukana koulutusalojen sopimusneuvottelut kärjistyvät huhtikuussa mahdolliseen lakkokierrokseen.